Latest

Bảo tàng Peranakan Museum

Khi du lịch đến Singapore, bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội ghé thăm Bảo tàng Peranakan Museum, để hiểu rõ hơn về nền văn hóa của người Peranakan.