Mua xe hiện nay là một nhu cầu tất yếu của cuộc sống Nhu cầu mua xe ở các người dùng đặc biệt là những người dùng trẻ có nhu cầu đi lại cao thì việc mua