Nhìn chung, Rio là chiếc xe thú vị đối với người lái, nó vận hành ổn định ở các góc cua và êm ái khi qua các đường gờ lớn, ít nhất là trên la-zăng 16in. Hệ