Rục rịch và khiến thị trường bất động sản gây sốt nhưng cho tới tháng 7 vừa quan, dự án Hội An Royal Residence mới chính thức được ra mắt công chúng, khiến các nhà đầu tư