Bạn có bao giờ thắc nhìn cùng một mẫu giày nam da thật mà có nơi bán rẻ có nơi bán đắt hay không? Lý do nằm ở chất liệu của từng loại. Nếu bạn biết chắc chắn