Khi lốp trên lốp xe ban đầu của chiếc xe của bạn bắt đầu mòn , đó là thời gian để suy nghĩ về việc thay thế một phần của chiếc xe của bạn mà thực sự chạm vào