Trứng bao gồm một lòng vàng và chất lỏng màu trắng mờ được gọi là albumen. Chúng có thể ăn sống, ăn, luộc, luộc, chiên hoặc làm nguyên liệu trong vô số món ăn. Chúng giúp đông máu, tạo