Hầu hết các khớp của chúng ta tạo thuận lợi cho chuyển động. Trong giải phẫu bình thường, các thành phần khớp ổn định khớp, cho phép xương di chuyển tự do, và bảo vệ khớp khỏi sự