Xe hơi là loại phương tiện di chuyển quen thuộc của người Việt. Vài năm gần đây, mức độ sở hữu xe hơi của người Việt Nam ngày càng gia tăng. So với mức thu nhập của