Cấu tạo nội thất cũng là một ngành quan trọng trong xây dựng và thiết kế. Nó giúp cho ngôi nhà trở nên sáng tạo, hợp lý hơn thông qua những thiết kế cấu tạo. 1, Không