Đến tuần này, bé sẽ nặng hơn 2kg và dài khoảng 45 kg, kích thước như quả dưa đỏ. Thường thì cơn gò sẽ xuất phát ở tử cung sau đó lan dần khắp tử cung.Thai nhi