Phần lớn mọi người khi nói đến IELTS, sẽ luôn nghĩ rằng chứng chỉ IELTS để đi du học. Điều này không sai, do số lượng người thi chứng chỉ IELTS với mục đích đi du học