Đặc điểm chính của các mẫu đồng hồ chronograph đó chính là sự xuất hiện của nhiều mặt thời gian. Với sản phẩm này cũng vậy, bên cạnh phần mặt số chỉ giờ được thiết kế lớn