Hauppauge, NY Gian Festo hiện đang cung cấp bổ sung mới nhất cho các đơn vị chuẩn bị không khí dòng MS, kích thước MS9, một đơn vị có 1 trong. Cổng (25,4 mm) có khả năng tốc