Theo triết lý này, Gefran Inc. đang giới thiệu một mô hình đầu dò từ tính mới được thiết kế đặc biệt để cung cấp giải pháp cho bệnh viêm phổi cho thị trường Bắc Mỹ. Dựa trên