Trong khi dự án Libra của Facebook được cho là đã có 28 đối tác sáng lập khi được công bố vào tháng trước, thực ra sự thật không hẳn như vậy, theo CEO và chủ tịch