Nhiều người đàn ông thường rõ ràng về màu sắc. Và trong khi chúng tôi nghĩ rằng một chút độ sáng có thể đi một chặng đường dài, thì cũng có những lúc mà bước đi sành điệu nhất có