Để phục vụ cho nhu cầu đi lại đang ngày càng cao thì đã có nhiều dịch vụ hay là cacsc đơn vị cho thuê xe. Tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng có đầy đủ