Bếp từ âm là dòng bếp từ có thiết kế mặt kính dạng âm, chỉ để lộ phần mặt kính ra ngoài. Đối với loại bếp này, người dùng dễ dàng sử dụng mà không cần mất