Mua xe ô tô mới là một sự kiện đáng vui mừng trong gia đình, đó là kết quả của quá trình cố gắng đối với nhiều người. Thế nhưng, một số mùi chất liệu trong xe