VinFast gây ấn tượng mạnh khi có tới 2000 đơn đặt hàng trong ngày đầu tiên ra mắt. Trong đó gồm 3 mẫu xe ô tô là VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0, VinFast Fadil và xe