Giai đoạn 2009-2018, lượng xe nhập về Việt Nam hàng năm lên xuống thất thường, bởi điều tiết của thị trường và những chính sách từ Chính phủ. Năm 2011, 2015 và 2017 là ba cột mốc