Latest

G-SHOCK DW-5600

Đối với một số người hâm mộ, G-Shock là sự 5000-5600 Dòng , như DW-5000C là người đầu tiên G-Shock bao giờ thực hiện và trường hợp của nó là một thiết kế vượt